MÖTEN  


Styrelsemöten 2019

2019-02-11 kl. 17.30
2019-04-08 kl. 17.30
2019-05-13 kl. 17.30  

ÅRSSTÄMMA
2019-04-23

 

  


Om du har ett ärende som du vill ha behandlat på styrelsemötet  

lämnar Du en skrivelse i styrelsens brevlådan Frontgatan 2. Senast en vecka innan mötet.