MÖTEN  

 

2021 - Månadsvisa fysiska och digitala styrelsemöten

Q3-Q4 2020 - Månadsvisa fysiska och digitala styrelsemöten

ÅRSSTÄMMA 2020-06-24 (helt ny styrelse valdes på stämman)

 

=========================================================

Styrelsemöte 2020-02-24 kl. 17.30

ÅRSSTÄMMA

2019-04-23

 

  


Om du har ett ärende som du vill ha behandlat på styrelsemötet  

lämnar Du en skrivelse i styrelsens brevlådan Frontgatan 2. Senast en vecka innan mötet.