TRAPPHUSEN

  • Tänk på att torka av skorna på fotskrapan innan Du fortsätter in.
  • Det är inte tillåtet att parkera cyklar, barnvagnar, rollatorer eller annat gods i trapphusen. För barnvagnar och rollatorer finns särskilt förråd i anslutning till entréerna.
  • Dörrmatta får inte läggas framför lägenhetsdörren detta försvårar  trappstädningen.
  • Du röker inte i trapphuset eller i hissen och kastar inte fimpar, stickor, snus och annant skräp i trappan eller utanför porten.
  • Papperskorgar finns intill varje entré för pappersskräp o.dyl.

 

OBS! RÖKNING ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET I HISSAR OCH TRAPPHUS