BALKONG OCH ALTAN

Ansvar Boende

Ansvar Föreningen

Ytbehandling insida av sidopartier, fronter, balkonggolvens ytskikt samt tak. Glas i fönster och fönsterdörrar med tillhörande beslag och handtag

X

 

Inglasningspartier:  extrautrustning som tillförs av bostadsrättshavaren skall ha likartad utformning. Tillstånd inhämtas hos styrelsen.

Bygglov sökes för inglasning. Tillstånd för inglasning översändes till ordföranden.

X

 

Vädringsställ och odlingslådor (odlingslådor får ej hängas utanför balkongen)

X

 

Målning av insidan på fönster, bågar och karmar

X

 

Renhållning av insida på fönster, bågar och karmar

X

 

Målning av utifrån synliga delar av fönster o dörr

 

     X