KLAGOMÅL

Lämna en skriftlig rapport till styrelsen uppge  lägenhetsnummer, datum, tid och  typ av störning.

OBS!! Rapporten skall vara underskriven med namn och lägenhetsnummer

 

STÖRNING NATTETID

Avarn på 010-222 50 00

eller

Kontakta polisen på telefon 042-114 40