FÖRRÅD M M

Ansvar  Boende

Ansvar Föreningen 

Källarförråd som tillhör lägenheten eller extra förhyrt källarförråd eller lokal, för dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, tak, dörrar, inredning m m

X

 

Avskiljande nätvägg i förråd (och garage om det finns)

 

X

Gemensamma soputrymmen

 

X