När besökaren trycker angivet namn eller nr som finns angivet på namntavlan.

ÖPPNAS PORTEN ENLIGT NEDAN:

Att svara i telefonen och öppna porten
När Ni svarar på Gigaseten (telefonen) hör Ni en syntetisk röst som säger att samtalet kommer
från porttelefonen. Personen nere vid porten identifierar sig därefter. Känner Ni er trygga på personens
identitet öppnar Ni porten genom att trycka på telefonens nummer 5. Avslutar samtalet därefter


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om det är för dig/er är en okänd person som ringer - öppna inte - avsluta samtalet som vanligt.

Det är viktigt att vi inte släpper in okända i huset.