UTEPLATSER OCH GÅRDAR

Var rädd om våra rabatter och uteplatser!!!

  • Grillning med egen grill är tillåtet vid uteplatserna och man städar naturligtvis upp efter sig.
  • Grill finns vid varje pergola.
  • Fimpar, snuspåsar och tändstickor hör inte hemma i uteplatserna och rabatterna
  • Förbjudet med fyrverkerier inom föreningens område - gårdar och gräsmattor

    Styrelsen har beslutat att fågelmatning fortsättningsvis inte tillåts inom HBG:13:s område fr o m 30/4 2017