Styrelsen 2016 - 2017

Ordförande Jan-Erik Gram Frontgatan 6 Tel 0732420390
Vice ordförande Mark Baerentzen Frontgatan 4 Tel 0706343312
Sekreterare      
Ledamot Berit Hagerman Frontgatan 8b Tel 0701757791
Ledamot Tobias Karlsson Frontgatan 5c  Tel 0735397565
Ledamot/Förvaltare Anna Klint Riksbyggen  Tel 042-18 66 14
       
Suppleant Sheqir Begu Frontgatan 3 c Tel 0705854761
Suppleant Jasmine Mehmedovic Frontgatan 3c  Tel 0739958707
Suppleant/ekonom Mohammed Abdulrahman Riksbyggen  Tel 042-18 66 09
       
       
Revisor  Bo Ekstrand Frontgatan 5c  Tel 0705362408
Revisor, suppleant Said Moradi-Maram Frontgatan 5a   Tel 0703755127
       
       
Valberedningen:      
Sammankallande Thomas Richter Frontgatan 1a Tel 042- 
  Marianne Karmeborn Frontgatan 8b Tel 073-3525551