INNERTAK

Ansvar Boende

Ansvar Föreningen

Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar även för eventuellt undertak 

X

 

Underliggande stomme

 

 X