VATTEN

Se till att vattenkranarna alltid är stängda såväl i kök som i badrum. Om du har någon droppande kran och/eller rinnande toalett,  kontakta snarast felanmälan: tel 0771 - 860 860.