GOLV OCH VÄGGAR I VÅTUTRYMMEN OCH KÖK

Ansvar  Boende

Ansvar Föreningen 

Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt)

 

Underliggande stomme