SOPRUMMET / ÅTERVINNINGSHUSET

Här sorterar du enligt de uppsatta skyltarna:

 • organiskt avfall
 • förpackningar av hårdplast
 • mjukplast / mindre frigolit
 • metallförpackningar
 • färgat glas
 • ofärgat glas
 • tidningar o reklam
 • förpackningar av papper/kartonger /wellpapp allt skall "knölas/tryckas" samman
 • holk för småbatterier
 • behållare för glödlampor
 • behållare för lysrör
 • restavfall (restavfall är sådant som inte har eget kärl)
 • mindre elektriska prylar

- Grovsopor som möbler, kyl, frys, spis, tvätt- och diskmaskiner etc. lämnas på Filborna återvinningsgård av bostadsinnehavaren.

- Bildelar, bekämpningsmedel, färgrester, frätande ämnen och termometrar lämnas på miljöbodarna som finns på Filborna     återvinningsgård av bostadsinnehavaren

- Läkemedel lämnas till apoteket

- Det som blir kvar efter en renovering s.k. byggavfall lämnas till Filborna återvinningsgård av bostadsinnehavaren

- Föreningen tillhandahåller påsar (bruna) vari det organiska avfallet läggs. Påsarna finns att hämta i sophuset.

- Glöm inte att övervakningskamera är installerad i sophuset.