Vill du säga någonting eller annonsera.....

gör det här

På  vår anslagstavlan kan du tipsa, dela med dig om du har en bra idé, berätta nåt´ trevligt. Om du har något du vill sälja eller köpa kan du få en "annons" införd här på anslagstavlan.  

Kontakta styrelsen ( ansvarig för hemsidan) vad du vill ha infört på anslagstavlan.

Inga klagomål, personliga påhopp el dyl kommer att publiceras. 

Ev. klagomål ska göras skriftligen till styrelsen och behandlas på närmast följande styrelsemöte.

OBS!! anonyma skrivelser tas ej upp i styrelsen.