BALKONG  

  • Blomsterlådor placeras innanför balkongräcket. Tvätt hängs så lågt att det inte syns utifrån.
  • Balkongen hålls i ordning snyggt och prydligt.
  • Grillning på balkongen är endast tillåtet med el.grill.
  • Grillning med kolgrill absolut förbjudet
  • Parabolantenn får monteras på balkongen och skall förankras väl. Det är absolut förbjudet att montera parabolen i fasaden.
  • Sängkläder, mattor  och annat får inte skakas utanför balkongen. Mattställning finns i anslutning till husen.
  • Trädgårdstäppan vid marklägenheterna skall skötas av den som har nyttjanderätten. Eventuell gräsmatta klippas, buskar och träd beskäres, ogräs rensas. Buskar och träd får absolut inte växa sig så höga att det stör fasad, balkong och fönster på våningen ovanför.
  • Fåglar får inte matas  inom området
  • Tänk på grannarna och undvik rökning på balkongen men röker på balkongen kasta inte ut fimparna i rabatterna.