FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Ansvar Boende

Ansvar Föreningen

Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar

Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, fönsterbänk, vädringsfilter, tätningslister, persienner 

Styrelsen kan besluta att föreningen ansvarar för ytterglas vid åverkan
på ytterglas av okänd gärningsman. Samma gäller vid ev. sättning i huskroppen

 X

 X

 

Utvändig målning av fönster, fönsterdörrars karmar och bågar

Springventiler

 

X