Underhåll

Underhåll 2019 - 2020 - 2021

Stambyte med badrumsrenovering

----------------------------------------------------------------

Underhåll 2017 - 2018

           Lagning & tvättning av taken
           Byte till säkerhetsdörrar
           Byte av alla entrédörrar och övriga dörrar 
           Nytt låssystem och porttelefoni
           Byte av panel på miljöhuset
           OVK
           Lekplatsbesiktning     


--------------------------------------------------------------------------------

Underhåll 2016 - 2017

      Slipning och målning av alla källargångar 
      Frontg. 5 återställande av utemiljön 
      Frontg. 2,4 & 6 utemiljön
      Frontg. 8 plattläggning runt huset, rättning av plattgångar, asfaltering
      Frontg. 5 dränering, 
      Renovering av samtliga tvättstugor, 
      Besiktning av samtliga golvbrunnar och stick i badrum,
      Frontg. 2, 4 & 6 dränering,  plattor runt huskropparna
      Byte av samtliga avstängningsventiler i källarna,
      Ombyggnad av källartrapporna Frontg. 2, 4 & 6 
     

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Underhåll 2015 -2016

        OVK-kontroll

        Status kontroll
        Temperaturstyrningssystem - eGain

..............................................................................................................

Underhåll 2013 - 2014

 • Underhållsspolning av avloppsledningarnar, börjar v19 2014,
 • Ommålning av samtliga trapphus,
 • Renovering av biltvättplatsen,
 • Avgasning av vattnet i värmesystemet
 • Relining av vattenstam - Frontgatan 3c

.................................................................................................


Underhåll 2012 - 2013

 • Isolering av vindarna FEAB, 
 • Förstärkt belysning i trapporna, 2, 4 & 6
 • Byte av fasadbelysning,  Elema El


  ----------------------------------------------------------------------------------   

Underhåll 2011-2012 

 • Byte och rensning av ventiler i husgrunderna, 
  Spolning för felsökning vattenläcka Frontgatan 2
 • Rörelsevakt / nattbelysning i garaget, 
 • Statuskontroll genomförd
 • Nya tak på hus Frontgatan 4, 6 och 8,
 • Dränering gräsmattor Frontgatan 1 och 3,
 • Plattsättning runt garaget och iordningställande av gräsmattor,
 • Byte balkongdörrar-/fönster, samtliga hus,
 • Belysning i garaget med rörelsevakt,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Underhåll 2010-2011

 • Byte av ventilationssystem i garaget, start V 24 2011, klart V 35 
 • Återställande av rabatter, plattor m m runt garage och Frontg. 8, maj-juni 2011
 • Lagning och puts nedre delen av husgrunden Frontg. 8, klart juni 2011
 • Grävning mellan Frontgatan 8 och 6,  inspektion av  fjärrvärmekulverten ,juni 2011
 • Reparation o takomläggning på Miljöhuset, nov 2010,klart dec.2010
 • Reparation västra gavlarna hus 3, 5 och 8,  start juni 2011, klart aug.2011
 • Dränering runt garaget, klart april 2011
 • Parkeringsplattan renoveras med start 2010-10-25, klart april 2011
 • Dränering runt Frontgatan 8, början hösten 2010, klart mars 2011
 • Under 2010 installerar Tele2 bredband via datauttaget (LAN), och hemtelefoni via bredbandet, klart maj/juni 2010
 • Garaget är i stort behov av upprustning. Vi börjar med  att reparera pelarna, klart  febr. 2010
 • Övervakningskamera installeras i garaget efter inbrottet då en brandsläckare tömdes på pulver och en bil vandaliserades, installation under mars/april 2010
 • Ny belysning med lågenergilampor och rörelsevakt i Frontgatan 5a-c och 8a-c, installation under mars-månad 2010. klart
 • Kommunen, HSB och Hbg-hus 13 tillsammans fixar vi belysning längs norra cykelvägen mellan 2:an o 6:an, klart maj/juni 2010

 • Underhåll 2009
 • Statuskontroll våtrum, samtliga hus
 • Målning av garagedörren
 • Taggläsare till garaget och miljöhuset
 • OVK-besiktning
 • Kamera installation i miljöhuset
 • Frånluftfläktar hus 1 & 3
 • Lågenergilampor hus 2, 4, 6. 1 & 3
 • Asfaltering p-platsen, Frontg. 2
 • Rep. av yttre källartrapporna, hus 2, 4 &6
 •     
 • Underhåll tidigare år
 • Fönsterbyten   1989-1994
 • Reliining lodräta stammarna   2004-2005
 • Markanläggning, total ombyggn. av trädgård/grönområden  2006-2007