Att tänka på vid en eventuell försäljning/köp av bostadsrätt i HBG-hus 13

NYA RUTINER HAR INFÖRTS VID FÖRSÄLJNING/ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT
Syftet är att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations- värme- och sanitets-
installationer - att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts,  att eventuella
anmärkningar i senaste statuskontrollen som är BRH:s ansvar är åtgärdat men även
ansvar som åligger BRF åtgärdats.

Kontrollen som är kostnadsfri utförs av styrelsen - Mark 
Du som säljare kontaktar Mark på tel. 070-634 33 12 och kom överens om tid för besiktning.

                                          --------------------------------------

Om Du säljer din bostadsrätt skall detta överlämnas till köparen

1.  3 st dörrnycklar
2.  Nycklar till postfack.
     Digitalboxen

Har du låtit tillverka fler nycklar och taggar skall givetvis alla lämnas till köparen

5. BLÅ MAPPEN MED INNEHÅLL
    - Senaste utlåtandet gällande statuskontrollen
    - Parkeringstillståd till gästparkeringen
    - Ordningsregler
    - Stadgar
    - Proaktiv - handbok som hjälp i skadeförebyggande arbete

OBS!!
Blå mappen tillhör lägenheten.

Viktigt att den blå mappen överlämnas till köparen/förvärvaren. Förlorad mapp kostar säljaren 250 kr..
Förlorat parkeringstillstånd: Nytt kan beställas på Riksbyggen till en kostnad av 250 kr.

Saknas taggar beställer och betalar säljaren på Riksbyggens kontor, Järnvägsgatan Hbg, kostar 200 kr/st. Trasig tagg
ersätts utan kostnad mot uppvisande av den trasiga.

Fatts Digitalboxen går det bra att kontakta Comhem och tala om att den fattas.

Meddela köparen det 4-sifffriga nationella lägenhetsnumret.