Att tänka på vid försäljning/köp av bostadsrätt i Helsingborgshus 13

Du som köpare och blivande medlem måste se till att du läser följande för att förstå föreningens regler samt dina ansvar & rättigheter i föreningen!

1- VIKTIG INFORMATION

2- Boendeinformation

3- Ansvar (Boende/Föreningen)

4- Intyg: regler & förordningar (skriv under och lämna till ordförande)

Du som säljare:

KONTROLL AV LÄGENHET VID FÖRSÄLJNING/ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT
Syftet är att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations- värme- och sanitets-
installationer - att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts,  att eventuella
anmärkningar i senaste statuskontrollen som är BRH:s ansvar är åtgärdat men även
ansvar som åligger BRF åtgärdats.

Kontrollen som är kostnadsfri utförs av någon i styrelsen.
Du som säljare kontaktar Martin Pytel på 073-9393914 direkt och kom överens om tid för kontrollen. Annars kan ni mejla styrelsen på hbghus13@gmail.com men det kan ta längre tid att hantera ärendet.

                                          --------------------------------------

Om Du säljer din bostadsrätt skall detta överlämnas till köparen

1.  3 st. dörrnycklar/tagg
2.  Nycklar till postfack 4 st.
3.  Gigasettelefon för öppning av entreport

Har du låtit tillverka fler nycklar/tagg skall givetvis alla lämnas till köparen

5. BLÅ PÄRMEN MED INNEHÅLL
    - Senaste utlåtandet gällande statuskontrollen
    - Parkeringstillståd till gästparkeringen
    - Ordningsregler
    - Stadgar
    

OBS!!
Blå pärmen tillhör lägenheten.

Viktigt att den blå pärmen överlämnas till köparen/förvärvaren. Förlorad mapp kostar säljaren 400 kr.
Förlorat parkeringstillstånd: Nytt kan beställas på Riksbyggen till en kostnad av 250 kr.

Saknas nycklar/tagg beställer och betalar säljaren på Riksbyggens kontor, Järnvägsgatan Hbg, kostar 540 kr/st. Trasig nyckel/tagg 
ersätts utan kostnad mot uppvisande av den trasiga. OBS! gäller endast fabrikationsfel. 

Fattas Digitalboxen går det bra att kontakta Comhem och tala om att den fattas.

Meddela köparen det 4-sifffriga nationella lägenhetsnumret.