TRÄDGÅRDSTÄPPA

Ansvar Boende 

Ansvar Föreningen 

Grönytor som ingår i upplåtelsen.
Se
§ 2 st 2 och § 30 alt 31 i stadg